Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – wyniki I etapu

127

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

20 listopada 2020 r. odbyła się V Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Uniwersytet Gdański w Sopocie. Przystąpiło do niej w formie online z naszej szkoły 42 uczniów z klas 2Tb, 3Tb i 4Ta. W ZSP nr 3 najlepszymi „logistykami” wyłonionymi z tej Prestiżowej Ogólnopolskiej Olimpiady pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej okazał się Kacper Pązik (z kl. 4Ta). Na drugim miejscu uplasował się Krystian Rychwalski (kl. 4Ta), a na niższym miejscu podium ex aequo Bartłomiej Brzeski (z kl. 4Ta) i Agnieszka Wasilewska (z kl. 2Tb). Informacja o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów II stopnia zostanie przekazana do dnia 4 grudnia 2020 r. przez Komitet Organizacyjny z Uniwersytetu Gdańskiego po zestawieniu wyników z Polski. Koordynatorem I etapu olimpiady w ZSP nr 3 byli Monika Wieteska i Krystian Wiśniewski.