Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

116

Autor: Urząd Miasta

Źródło: USC

Wszystkie pary małżeńskie, które w 2021 roku będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego mogą się zgłaszać do Urzędu Stanu Cywilnego. Od listopada można składać wnioski o przyznanie medalu przez Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego następuje poprzez osobiste zgłoszenie się Jubilatów (lub tylko jednego Jubilata) zamieszkałych w Tomaszowie Mazowieckim z dowodami osobistymi do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Św. Antoniego 42.

Samo zgłoszenie trwa kilka minut i jest bezpłatne.

Po sporządzeniu odpowiednich dokumentów, Biuro Wojewody Łódzkiego dokonuje kontroli danych osobowych w rejestrze karnym, następnie przesyła wniosek o nadanie medali do Prezydenta RP.

Cała procedura nadania medali od momentu zgłoszenia chęci otrzymania odznaczeń może potrwać nawet do 6 miesięcy.

Zgłoszenia najwcześniej można dokonać w listopadzie roku poprzedzającego jubileusz.

Prezydent Miasta wręcza Jubilatom nadane medale na uroczystości w Pałacu Ślubów.

W czasie pandemii, zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem
44 724-22-79 wew. 21 lub 26.