Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP nr 3

76

Autor: Starostwo Powiatowe

W poprzednich latach Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, 25 listopada obchodził uroczyście Dzień patrona.

W tym roku, kiedy panuje pandemia koronawirusa, niestety, szkoła nie mogła obchodzić tego święta uroczyście. Nauka do końca 2020 roku jest zdalna, nie można przygotować programu artystycznego i zaprosić gości.

Przy ZSP 3 w ostatnim roku trwała budowa Centrum Kształcenia Praktycznego. To budynek nowoczesny, doskonale wyposażony w maszyny, urządzenia i komputery.

Nauczyciele – Urszula Staniec i Krystian Wiśniewski oprowadzili po Centrum czworo uczniów: Klaudię Kaczmarek i Aleksandrę Stachowską z klasy III Tb, Adriana Fuksa i Kacpra Składowskiego z klasy II Tb.

Zwiedzili pracownie do nauki teoretycznej i warsztaty do nauki praktycznej. O pracowni logistycznej opowiadała Monika Wieteska, a na temat obrabiarek mówił Michał Adamus. Uczniowie trafili także do hali napraw samochodów, gdzie gospodarzem jest Andrzej Bawolak.

W pracowni z obrabiarkami spotkali Katarzynę Banaszczak – dyrektora szkoły i Mariusza Węgrzynowskiego – Starostę Powiatu Tomaszowskiego.

„Te urządzenia kosztują około dwóch i pół miliona złotych. To naprawdę jest bardzo duża kwota, więc  wspaniałe wyposażenie tutaj macie. I oczywiście to nie jest koniec. W ramach Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu będziemy przeznaczać kolejne środki finansowe na wyposażenie popularnej samochodówki. To wszystko, co będzie potrzebne do tego, żeby nauka w szkole była na jak najwyższym poziomie, będzie stopniowo kupowane.

Cały obiekt to jest kwota ponad 20 milionów złotych, z tego około 11 milionów złotych, to są pieniądze zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Większość tych pieniędzy pochodzi z tego programu i z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Reszta, to są pieniądze własne powiatu tomaszowskiego.

Jest to miejsce, które jest jednym z najnowocześniejszych w całym województwie łódzkim. Te warsztaty będą chlubą nie tylko waszej szkoły, będą chlubą całego powiatu, ale również województwa łódzkiego.

Osobiście jestem przekonany, że tutaj będą się uczyć uczniowie z powiatu tomaszowskiego, ale również z powiatów ościennych, takich jak powiat opoczyński, rawski, piotrkowski, a może jeszcze z dalszych części naszego województwa, będą  chętnie tutaj przyjeżdżać, żeby pogłębiać swoją wiedzę.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego 

Centrum Kształcenia Praktycznego naprawdę robi wrażenie. Korzystać z niego będą nie tylko uczniowie szkoły, ale też uczniowie innych szkół, będą prowadzone szkolenia osób dorosłych.

Również z nowoczesnej auli będą mogli korzystać nauczyciele, przedsiębiorcy i Firmy.

„To centrum, to jest ponad cztery tysiące sto metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Są tutaj zarówno sale dydaktyczne, przeznaczone do nauki praktycznej zawodu, teoretycznej nauki zawodu, ale także inne pomieszczenia administracyjne, socjalne. Są tutaj dla was przygotowane miejsca, czyli strefa relaksu, ale takie najbardziej elementarne, ale jakże potrzebne rzeczy, typu łazienki, szatnie, prysznice, coś, czego u nas dotychczas nie było.

Koszt całej inwestycji, to kwota niebagatelna, bo prawie 20 milionów. Dokładnie 19 936 935 złotych. I co ważne, w tej kwocie znajduje się niebagatelna suma, bo prawie pięciu milionów, , na ten moment to jest to ponad 4 786 tysięcy złotych, to są pomoce dydaktyczne.

Ten obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i chcę wyraźnie podkreślić, że nie tylko niepełnosprawnych ruchowo, bo widzieliście, mamy zamontowane windy dla osób, które maja problemy z poruszaniem się, ale ten obiekt jest dostosowany również do osób z innymi niepełno sprawnościami, na przykład osób niedosłyszących czy też niedowidzących.” – mówiła Katarzyna Banaszczak – dyrektor ZSP nr 3.

Nadal trwa doposażanie Centrum. W najbliższym czasie dostarczone zostanie ponad sto komputerów i inne niezbędne sprzęty.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim mogą być dumni, że uczą się w tak nowoczesnej i doskonale wyposażonej szkole.