Miasto przekaże szpitalowi aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania

454

Autor: Urząd Miasta

Samorząd miejski przekazał powiatowej placówce już 3 respiratory (2 przenośne i 1 stacjonarny na łączną kwotę 130 000 zł). Teraz do szpitala trafi kolejny sprzęt.

Rozprzestrzenienie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego  chorobę COVID-19 spowodowało znaczny wzrost przypadków zachorowań także i w naszym mieście. W jej przebiegu u wielu chorych doszło do ostrej niewydolności oddechowej. Urządzenia takie jak respiratory i inne aparaty wspomagające oddychanie stają się najważniejszymi urządzeniami ratującymi życie.

Obecnie w celu zabezpieczenia pacjentów z podejrzeniem oraz stwierdzonym COVID-19 wojewoda łódzki decyzją z dnia 18.10.2020r. zobowiązał Tomaszowskie Centrum Zdrowia do wydzielenia jeszcze 140 dodatkowych łóżek dedykowanych w/w pacjentom. Dlatego miasto przekaże do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów co poszerzy możliwości pomocy lekarskiej chorym pacjentom z niewydolnością oddechową i może być skuteczną alternatywą dla intubacji dotchawicznej i wentylacji mechanicznej. Podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli w tym zakresie odpowiednią uchwałę.