Spotkanie dla seniorów na temat przemocy wobec osób starszych

191

Autor: Urząd Miasta

25 listopada w sali konferencyjnej Areny Lodowej odbyło się spotkanie dla seniorów (w formule prelekcji interaktywnej) na temat przemocy wobec osób starszych. Prelegentami spotkania byli: Aneta Grad – psycholog z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, Katarzyna Pierunek – psycholog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Janusz Dziubałtowski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego kolejnej części omówiono także tematy z zakresu oszustw popełnianych wobec osób w podeszłym wieku. Spotkanie zakończyła pogadanka dotycząca funkcjonowania seniorów w czasie pandemii (obejmująca także sposoby radzenia sobie z tą sytuacją).

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Nie musisz się bać” dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.