Zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

211

Autor: Urząd Miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dokonano zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument ukierunkowany na działalność, która ma przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia obywateli na terenie miasta, przy założeniu obniżonej energochłonności i niskim poziomie emisji do środowiska.

Zmiana uchwały z 2015 roku była podyktowana koniecznością aktualizacji dokumentu. Ze względu na możliwość aplikowania m.in. o środki z funduszy Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, do Urzędu Miasta wpłynął wniosek dotyczący możliwości uwzględnienia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej planowanej do realizacji inwestycji przez wnioskujący podmiot. Zadanie inwestycyjne złożone we wspomnianym wniosku zostało wpisane do załącznika do nowej uchwały, która tym samym wprowadza niewielkie modyfikacje przyjętego dokumentu i dotyczy obszaru położonego na terenie miasta.