Andrzejki w Tęczowej Akademii

420

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W dniu 30 listopada dzieci z Tęczowej Akademii wzięły udział a tradycyjnych Andrzejkach. Poznały historię i znaczenie wróżb andrzejkowych dawniej i dziś. Przekłuwając szpilką planszę z nazwami zawodów dzieci dowiedziały się, jaki zawód będą wykonywały w przyszłości. Wróżba z „wędrującymi „butami pokazała kogo pierwszego spotka miła niespodzianka. Wylosowane karteczki z wróżbami informowały zaś, co czeka dzieci w najbliższej przyszłości. Wróżby andrzejkowe to była świetna zabawa w Oddziale Przedszkolnym.