Zapoznaj się z projektem mpzp ulic Zawadzkiej i Milenijnej

64

Autor: Urząd Miasta

Zapoznaj się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 21 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 41), ul. POW 10/16, w godzinach pracy urzędu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 13 stycznia 2021 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, o godzinie 15.00. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii będzie obowiązywał limit liczby uczestników dyskusji publicznej.

W przypadku większej liczby osób chętnych do uczestnictwa w dyskusji publicznej odbędzie się druga dyskusja 20 stycznia 2021 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu można wnosić na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2021 r. do:

– Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na adres Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16;

– w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres war@tomaszow-maz.pl;

– poprzez platformę ePUAP na adres /wln5m2j74x/skrytka, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można składać z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/ oraz w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 41), ul. POW 10/16.

Pliki do pobrania