Trwa modernizacja ulicy Borek

41

Autor: Urząd Miasta

Rozpoczęły się prace związane z położeniem asfaltowej nawierzchni na ulicy Borek, której przebudowa (wraz z ul. Krzywą) związana jest z realizacją programu Mieszkanie TM+. W ramach budowy nowego odcinka drogi wewnętrznej zostanie wykonana jej pełna konstrukcja (modernizacja kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki i miejsca parkingowe). Miasto na ten cel otrzymało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 065 172 złotych.