Podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

498

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 20 listopada 2019 r. w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Piotrkowie Trybunalskim pod patronatem NOT w Warszawie odbyło się podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2019”, przy współudziale Oddziału Piotrkowskiego SIMP. Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Badura zajął III miejsce w specjalności Technik Mechatronik wśród zgłoszonych uczestników z 48 oddziałów SIMP w Polsce. Szkołę jako opiekun reprezentował Włodzimierz Galicki przewodniczący zespołu mechatroniczno-mechanicznego w ZSP nr1.
Laureat III miejsca w kategorii Technik Mechatronik  Mateusz Badura otrzymał DYPLOM uznania od Zarządu Głównego SIMP w Warszawie oraz nagrodę w postaci statuetki. Otrzymał podziękowanie z rąk Prezesa SIMP Pana Piotra Janickiego i Przewodniczącego Komisji Konkursowej Stanisława Królikowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce w okresie czteroletniej nauki w technikum mechatronicznym oraz za kreatywność i zaangażowanie w działania rodzimej szkoły.