Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer z wizytą w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP nr 3

191

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 12 stycznia 2020 roku, wizytę w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim złożyli: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty i Tomasz Trzaskacz – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim.

Goście zapoznali się z nowo wybudowanym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Katarzyna Banaszczak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, oprowadziła gości i pokazała nowoczesne Centrum, którego koszt wyniósł ponad 20 milionów złotych, z czego 11 milionów, to środki unijne, a pozostała kwota pochodziła ze  środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nowe Centrum, to obiekt na miarę XXI wieku. Obiekt jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, nie tylko ruchowo, ale tez osób niedosłyszących i osób niewidomych. Goście obejrzeli także najnowocześniejsze wyposażenie, które zostało zakupione.

„Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy, to moja wizyta robocza, która ma na celu zapoznanie się z inwestycjami Starostwa Powiatu Tomaszowskiego,

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, Rada Powiatu Tomaszowskiego i pan Starosta dokonali rzeczy niebywałej, to jest skok cywilizacyjny w XXI wiek. Mam tu na myśli inwestycje, które zostały dokonane w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 imienia Jana Pawła II, gdzie został za cenę około 20 milionów złotych, pozyskanych ze źródeł Starostwa Powiatu i zewnętrznych,  zbudowany obiekt, który będzie centrum wielozawodowym dla wielu zawodów. Jest to tak nowoczesny obiekt, tak ważny, który zmienia filozofię, podejście do szkolnictwa zawodowego i branżowego.

 Dzisiaj ta szkoła jest w stanie służyć społeczeństwu Tomaszowa i całego powiatu.  To bardzo dobre działanie, bardzo piękne. Bardzo się cieszę, że dane mi było to widzieć, a przyszłych uczniów tej szkoły serdecznie zapraszam do nauki w niej, do zobaczenia w jakich warunkach

mogą się odbywać zajęcia praktyczne, czyli warsztaty. To jest naprawdę XXI wiek.” – pochwalił Zarząd Powiatu, Radę Powiatu i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty.

Dzisiaj na zaproszenie pana Starosty – Mariusza Węgrzynowskiego, razem z panem Łódzkim Kuratorem Oświaty Waldemarem Flajszerem, byliśmy na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, odwiedziliśmy dwie placówki oświatowe – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 i nr 8.

Szczególnie w tym pierwszym przypadku, gdzie poświęciliśmy więcej czasu na oglądanie warsztatów szkolnych,  muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Wróciłem po roku nieobecności na tym terenie i olbrzymie zmiany zastałem, zmiany na lepsze. Widać, że oświata w Tomaszowie Mazowieckim jest inwestowana, czyli włodarzom  powiatu zależy na rozwoju oświaty, na rozwoju i kształceniu młodych osób.” – również chwalił doskonałe zarządzanie Tomasz Trzaskacz – dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

„Jestem pod bardzo miłym wrażeniem, kiedy pani dyrektor, oprowadzając pana Starostę, wszystkich gości, którzy uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu, zwiedzaniu placówki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 3 imienia Jana Pawła II i mieliśmy okazję obejrzeć Centrum Kształcenia Praktycznego, wyposażoną prawie w stu procentach. Z przekazu pani dyrektor dowiedzieliśmy się, że jeszcze będą dwa symboliczne przetargi, aby doposażyć te nowe Centrum w nowe urządzenia, w nowe technologie. Dzisiaj jest to naprawdę XXI wiek.

Możemy powiedzieć, że uczniowie po skończeniu szkoły zawodowej, przy pomocy właśnie warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego, mogą śmiało zakładać własne firmy dla potrzeb  rynku lokalnego, ale nie tylko.  Myślę, że dzisiejsze szkolnictwo zawodowe to przyszłość dla ojczyzny i kraju, ponieważ gospodarka, która dotyczy całej sfery,  jest bardzo związana ze szkolnictwem zawodowym.” – tak wyraził opinię o warsztatach, które miał okazję zobaczyć po raz pierwszy – Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu.

Miałam przyjemność towarzyszyć Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w oglądaniu nowoczesnego Centrum Kształcenia Zawodowego, które znajduje się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Odwiedziliśmy również Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 8, bowiem tam mamy świeżo wyremontowaną salę gimnastyczną.

Na rok 21-y zaplanowane są kolejne zadania, najbardziej chlubnym, który cieszy społeczność lokalną, będzie budowa sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym.

Szkoła ta wykształciła wiele pokoleń tomaszowian, którzy W-F odbywali w maleńkim pomieszczeniu albo na korytarzach szkolnych. Szkoła, która nie posiada auli, szkoła, która słynie z wielkich wydarzeń kulturalno-społecznych i zawsze wciśniętych tych wydarzeń w małej salce. Nie było możliwości, żeby cała społeczność szkolna spotkała się w jednym miejscu i choćby wspólnie odśpiewała hymn narodowy. Na każdej uroczystości jedynie delegacje z poszczególnych klas mogły reprezentować uczniów na tej sali.

Drugie Liceum to szkoła, która wypuściła ambasadorów Tomaszowa Mazowieckiego w świat i wiem, że w końcu ziści się marzenie wielu pokoleń Arbuziaków, Żeromszczaków.

Budowa tej hali, cieszy naprawdę bardzo wiele osób. Nawet biskup Ireneusz Pękalski zabiegał i prosił, żeby pomóc i żeby udało się tę halę zbudować, bowiem nasz rodzimy ksiądz biskup jest tomaszowianinem.” – Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, zwróciła uwagę na to, że Zarząd Powiatu nie spoczął na laurach, ale już ma plany na kolejne inwestycje, które będą realizowane w najbliższym czasie w naszym powiecie, a jedną z inwestycji będzie budowa długo wyczekiwanej hali sportowej przy II LO. 

„Centrum jest inwestycją, która docelowo ma służyć oczywiście młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, ale mamy nadzieję, że w perspektywie także młodzieży innych szkół zawodowych, a również osobom dorosłym. Nie ukrywam, że ważną dla nas kwestią będzie też nawiązanie bardzo ścisłej współpracy z pracodawcami, abyśmy mogli w pełni potencjał naszego Centrum wykorzystywać.

Wspomnę tutaj tylko, że powstało 19 specjalistycznych zawodowych pracowni dydaktycznych, aula dla stu osób, która również jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Centrum kariery, Strefa relaksu.  Inwestycja, która zakończyła się, to była inwestycją kompleksową, czyli mówimy nie tylko o powstaniu pracowni dydaktycznych, ale o całej  infrastrukturze, nowych instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, o tak zwanej małej architekturze. Warte zaznaczenia jest, że ta inwestycja, której koszt przekroczył 20 milionów złotych, w bardzo dużej mierze opierała się również na wyposażeniu Centrum, czyli ponad 5 milionów dotychczas zostało przeznaczonych na pomoce dydaktyczne. Wymienić chciałabym chociażby te najważniejsze, jak frezarka pięcioosiowa, centrum obróbcze, tokarki CNC, tokarki konwencjonalne. Oprócz tego będziemy mieć wózek widłowy, będziemy mieć wózek elektryczny, będziemy mieć pomoce, które tak naprawdę pozwolą na kształcenie się młodzieży nie tylko w zawodach nauczanych w naszej szkole, ale także praktycznie wszystkich tych związanych z mechaniką, które mogą być realizowane w naszych pracowniach” – więcej szczegółów, dotyczących nowego Centrum przybliżyła Katarzyna Banaszczak – dyrektor ZSP nr 3.