Rusza rekrutacja do szkół podstawowych

232
Foto: Urząd Miasta

Autor: Urząd Miasta

Dziś (1 lutego) ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych w Tomaszowie Mazowieckim. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać do 31 marca. 15 marca rusza natomiast nabór do klas sportowych. Wnioski będzie można składać do 26 marca. Pobrać można je w szkołach – elektronicznie lub osobiście.

1 lutego – rekrutacja do szkół podstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę – miasto Tomaszów Mazowiecki

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym od 1 lutego  2021 roku do 31 marca 2021 roku

Termin w postępowaniu uzupełniającym od 10 maja 2021  roku  do 10 czerwca 2021 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    

Termin  w  postępowaniu rekrutacyjnym 14 kwietnia 2021 roku

Termin  w postępowaniu uzupełniającym 14 czerwca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym 20 kwietnia 2021 roku

Termin w postępowaniu uzupełniającym 18 czerwca 2021 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym od 21 kwietnia 2021 roku do 27 kwietnia 2021 roku

Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 czerwca 2021 roku do 24 czerwca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym 5 maja 2021 roku

Termin w postępowaniu uzupełniającym 25 czerwca 2021 roku

15 marca – rekrutacja do klas sportowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów sportowych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę – miasto Tomaszów Mazowiecki

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku

Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 1 lipca 2021 roku do 2 lipca 2021 roku

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 29 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku

Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 5 lipca 2021 roku do 6 lipca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się
o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 12 kwietnia 2021 roku

Terminy w postępowaniu uzupełniającym 7 lipca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 13 kwietnia 2021 roku godz. 9:00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym 8 lipca 2021 roku  godz. 9:00

Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  od 13 kwietnia 2021 roku od godz. 9:00  do 16 kwietnia 2021 roku

Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 8 lipca 2021 roku od godz. 9:00  do 13 lipca 2021 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 20 kwietnia 2021 roku godz. 15:00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym 14 lipca 2021 roku godz. 15:00

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 28 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Terminy w postępowaniu uzupełniającym od 15 lipca 2021 roku do 20 lipca 2021 roku