Wsparcie dla seniorów

245

Autor: Urząd Miasta

Zrobienie zakupów, realizacja recept, dostarczenie posiłku – taką m.in. pomoc nadal mogą uzyskać seniorzy wymagający wsparcia, zwłaszcza w okresie pandemii COVID – 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim realizuje działania w ramach programu „Wspieraj Seniora”, który jest adresowany do osób wieku 70 lat i więcej, pozostających w domu w związku z zagrożeniem COVID-19 i brakiem możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, sąsiadów i innych.

Program skierowany jest w szczególności do:

– osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających takiej formy pomocy,

– w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Oceny stanu sytuacji dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Podejmowania działania mają zapewnić pomoc seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują̨ się̨ na pozostanie w domu i nie mają możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby. Pracownicy ośrodka i urzędu pomogą zrobić zakupy czy zrealizować recepty. Można również zwrócić się o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga odpowiednich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych) itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Swoje potrzeby seniorzy mogą̨ zgłaszać́ do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: 44 723 34 89 wew. 31, 33, 41 lub 503 512 714, 500 750 95 lub dzwonić na ogólnopolską̨ infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod numer 22 505 11 11.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych