Czas na rejestrację samochodu skrócony do 30 dni. Zmiany od 1 stycznia 2021 roku

132

Autor: Starostwo Powiatowe

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od 1 stycznia 2021 roku powrócił termin 30 dni na rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Przepis wydłużający czas do 180 dni na wypełnienie formalności wygasł z końcem 2020 roku.

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej  rejestracji  pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji. W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.