Otwarto Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

707

Autor: Urząd Miasta

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe mogą skorzystać z Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Punkt udziela bezpłatnej pomocy w ramach następujących zadań: pomocy prawnej, pomocy tłumacza migowego, pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywaniem kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, dofinansowania do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, finansowania okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych, pokrywania kosztów żywności i bonów żywnościowych, pokrywania kosztów zakupu odzieży i środków chemicznych, pokrywania kosztów zorganizowanego wypoczynku małoletniego.

Punkt zlokalizowany jest przy ul. Jana Pawła II 64/66 w Tomaszowie Mazowieckim, tel: 792 664 266 i czynny od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek 15.30-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 15.30-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
W dni świąteczne Lokalny Punkt Nieczynny

INFOLINIA CAŁODOBOWA 791 667 366

Jeśli macie Państwo kontakt z osobą pokrzywdzoną: przemocą domową, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą lub oszustwem, pozbawieniem alimentów, innym przestępstwem lub świadkiem przestępstwa, prosimy o przekazanie niniejszej informacji aby osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z potrzebnego wsparcia w trudnych dla siebie momentach.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz” i „Współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.