Podsumowanie XIV edycji konkursu „Technik Absolwent Roku 2020”

485

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Piotrkowie Trybunalskim pod patronatem Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Warszawie, odbyło się podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2020”, przy współudziale Oddziału Piotrkowskiego SIMP. Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Kacper Wieteska zajął III miejsce w specjalności Technik Mechatronik wśród zgłoszonych uczestników z 48 oddziałów SIMP w Polsce. Również przyznane zostało wyróżnienie dla absolwenta Jakuba Zawady w tej samej specjalności. Absolwenci otrzymali dyplomy za pracę i wkład w naukę oraz podziękowania od Przewodniczącego Komisji Konkursowej piotrkowskiego SIMP Pana Antoniego Michalaka za sumienne uczenie się, kreatywność, promocję i zaangażowanie w działania rodzimej szkoły. Z tej też okazji Dyrektor szkoły Pan Dariusz Kwiatkowski otrzymał list gratulacyjny z wyrazy uznania za staranną i wszechstronną edukację młodzieży. W późniejszym terminie (jeśli pozwoli na to pandemia) odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim w siedzibie SIMP uroczyste rozdanie nagród w obecności zaproszonych gości. Wychowawcą i opiekunem absolwentów z ramienia stowarzyszenia w latach nauki 2016/2020 – był Pan Włodzimierz Galicki.