Zapraszamy do udziału w konkursie „Mistrz mowy polskiej”

62

Autor: ZSP Nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego

MISTRZ  MOWY  POLSKIEJ

SZKOLNY  KONKURS  Z  OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO  DNIA  JĘZYKA  OJCZYSTEGO

Zapraszam wszystkich uczniów Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim do udziału w szkolnym konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 12.25 (na piątej godzinie lekcyjnej) i będzie miał formę testu online (na platformie Testportal). Każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić swoją znajomość zasad poprawności języka ojczystego, a zwycięzca otrzyma nagrodę oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają oceny cząstkowe z języka polskiego zgodnie z zasadami systemu ocenienia. W przypadku oceny niezadowalającej uczestnik może zrezygnować z jej wpisania do e-dziennika.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przysyłać drogą elektroniczną na adres: suskaagnieszka.zsp6tom@gmail.com, do 19.02.2021 do godz. 12.00 lub jako wiadomość w e-dzienniku (do p. Agnieszki Suskiej). Treść zgłoszenia: Zgłaszam swój udział w szkolnym konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, imię i nazwisko, klasa oraz adres e-mail (na który zostanie wysłany link do testu)

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Obchodzone co roku 21 lutego święto ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Według UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Obchody  tego święta mają na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, promocję wielojęzyczności, a także zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest obchodzony od 2005 roku. W 2012 r. w Polsce wystartowała kampania społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych  zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Miała ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma  na celu przyczynić się ochrony różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

                                                                                          Agnieszka Suska 

                                                                     nauczyciel języka polskiego