1% podatku na działalność ZSP Nr 1

44

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Szanowni Państwo, Dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000270261 Cel szczegółowy: RR ZSP NR 1 9240 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1