Stypendium dla Zuzanny Łępickiej i Wiktorii Kaczmarek – uczennic Technikum nr 6

502

Autor: Starostwo Powiatowe

Miło nam ogłosić, że spośród 12 kandydatów zgłoszonych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 do stypendium „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”, dwie uczennice Technikum nr 6 spełniły wymagane kryteria i znalazły się na liście 800 najlepszych uczniów technikum w województwie łódzkim, zajmując wysokie lokaty.

Wśród wyróżnionych przez Zarząd Województwa Łódzkiego znalazła się Zuzanna Łępicka z klasy 2 TG – w zawodzie technik analityk (49 miejsce) oraz Wiktoria Kaczmarek, również z klasy 2 TG – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (301 miejsce).

Warto również podkreślić atrakcyjności i przyszłościowy rozwój tych kierunków  w  Technikum nr 6, czego dowodem jest to wyróżnienie dla uczniów jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi 3000 zł, a otrzymaną kwotę uczennice mogą przeznaczyć na sprzęt i materiały niezbędne do nauki. Opiekunem stypendystek jest Katarzyna Sikora.

Gratulujemy!