Elektroniczny nabór do przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim

173

Autor: Urząd Miasta

SZANOWNI RODZICE!

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Od dnia 1 marca 2021 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2021 https://nabor.pcss.pl oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/ umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem. W serwisie internetowym Nabór 2021, dotyczącym naszego miasta, zamieszczono szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Harmonogram czynności na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki znajdują się tutaj.