Rusza projekt „Firma z Powerem”

92

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

GŁÓWNYM CELEM projektu jest stworzenie dla 40 (24 K,16 M) osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z terenu podregionu piotrkowskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, warunków do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia do 06.2023 r.

Nabór do projektu ruszy już wkrótce, dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w marcu 2021 r.

Projekt „Firma z POWEREM!” jest realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt oferuje:

– dotacje na własną firmę – 23050,00 zł,

– comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy,

– do 2600,00 zł netto/miesięcznie,

– szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji,

– stypendium szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Grupa docelowa projektu to 40 osób w wieku od 18 do 29 lat, które są:

– bierne zawodowo (studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych lub osoby na urlopie wychowawczym),

– bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia).

Osoby te:

• mieszkają lub uczą się na terenie jednego z powiatów: tomaszowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskiego, radomszczańskiego.

• straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.ppt.belchatow.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Realizatorem projektu jest Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.