3,5 miliona złotych dofinansowania na kanalizację w Rzeczycy

104

Autor: Starostwo Powiatowe

W piątek, 12 marca 2021 roku, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się spotkanie Zbigniewa Ziemby – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim – Mariuszem Węgrzynowskim – Starostą Powiatu Tomaszowskiego i Elżbietą Łojszczyk – członkiem Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz Markiem Kaźmierczykiem – Wójtem Gminy Rzeczyca.

Podczas spotkania została podpisana umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji w ciągu ulic Ignacego Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach.

W spotkaniu udział wzięli także radni Sejmiku Województwa Łódzkiego – Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski oraz Grażyna Frączak – skarbnik Gminy Rzeczyca.

Wartość dofinansowania to ponad 3,5 miliona złotych.

Na zdjęciu: od lewej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, Ewa Wendrowska – radna Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego i Grażyna Frączak – skarbnik Gminy Rzeczyca podczas podpisania umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji w ciągu ulic Ignacego Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach.

„Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach. Po raz kolejny spotykamy się w Tomaszowie Mazowieckim, aby podpisać umowę z kolejnym samorządem gminnym. Tym razem wspólnie z wójtem gminy Rzeczyca podpisaliśmy umowę, w efekcie której gmina Rzeczyca otrzyma wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Kolejne trzy i pół miliona zasilą budżet gminy z perspektywą realizacji bardzo ważnego zadania. Będzie to budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Ignacego Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy. Nie ma wątpliwości, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna mieszkańcom, ale w tym przypadku możemy również uświadomić sobie, jak ważna jest współpraca między samorządami.

Ulica Ignacego Mościckiego to przecież droga powiatowa. Współpraca ze Starostwem tomaszowskim i gminą Rzeczyca, w tym przypadku modelowa, pokazuje jak wielki efekt można uzyskać, działając wspólnie. Nie mam wątpliwości, że te działania przełożą się

 na lepszą jakość życia mieszkańców naszego regionu, regionu tomaszowskiego.” – pochwalił doskonałą współpracę samorządów Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od lewej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, Ewa Wendrowska – radna Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji w ciągu ulic Ignacego Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach.

„Proszę Państwa, dzisiaj kolejna dobra informacja dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, a konkretnie rzecz biorąc, dla gminy Rzeczyca. Dofinansowanie na wykonanie kanalizacji sanitarnej w gminie Rzeczyca. Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to ponad 3 miliony złotych.

 Proszę Państwa, spotykaliśmy się tydzień temu, dokładnie w tym miejscu – dofinansowanie dla gminy Inowłódz, kwota półtora miliona złotych.

Bardzo ważne są każde pieniądze, które płyną na teren powiatu tomaszowskiego, które mają poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców naszego powiatu, to są bardzo dobre informacje. Zawsze wszystkie takie działania poszczególnych wójtów będziemy wspierać, będziemy starali się, żeby ten strumień pieniędzy, który płynie od kilkudziesięciu miesięcy w sposób szczególny, bo to naprawdę potężne pieniądze cały czas został utrzymany i żebyśmy mogli spotykać się jak najczęściej i przedstawiać kolejne gminy, które uzyskają dofinansowanie w ramach Sejmiku Województwa Łódzkiego,

 Proszę Państwa, widzimy jak Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Rząd Zjednoczonej Prawicy stara się przeznaczać środki finansowe na podtrzymywanie też działalności naszych polskich, rodzimych Firm, tak żeby poziom bezrobocia był jak najniższy. Są środki rządowe, są środki, które płyną przez Urzędy Marszałkowskie. Widzimy poprawę jakości, jeśli chodzi o funkcjonowanie  bardzo wielu usług na terenie naszego powiatu.

Ja bardzo się cieszę z tej wyjątkowej współpracy z Sejmikiem Województwa Łódzkiego, zarówno przez nas jako powiat, ale również i tutaj z gminami powiatu tomaszowskiego.

To jest bardzo ważne, że pan Marszałek, cały Zarząd, dostrzegają nawet najmniejsze gminy, najbardziej ubogie, i w ten sposób chcą wyrównywać formę współdziałania w ramach innych samorządów, tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że powiat, województwo rozwija się w sposób zrównoważony. Składam bardzo serdeczne podziękowania na ręce pana Marszałka – Zbigniewa Ziemby, który jest wyjątkową osobą, widzi w sposób znaczący problemy powiatu tomaszowskiego i stara się swoimi działaniami pomagać jak tylko może. My jako samorząd powiatowy, bardzo się cieszymy z tego wszystkiego co tutaj się dzieje na terenie naszego powiatu i również jako powiat, mamy zaplanowanych kilka inwestycji na rok 2021.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Panie Marszałku, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za kolejne środki finansowe,

które wpływają na teren gminy Rzeczyca. Powiem tak, gmina Rzeczyca, mimo, że jest jedną z najbiedniejszych gmin w województwie łódzkim, przez ostatnie 10 lat, od kiedy pełnię funkcję wójta, zrealizowała projekty za ponad 50 milionów złotych, z czego środki zewnętrzne to ponad 30 milionów złotych. Podpisane mamy umowy teraz na ponad 15 milionów złotych, jeszcze do realizacji przez najbliższe trzy lata i większość tych środków, to są środki europejskie, które Marszałek, Państwo, dystrybuujecie.

Bardzo chciałbym podziękować, ponieważ każde pieniądze są nam potrzebne. My nie realizujemy projektów bez środków zewnętrznych. Tylko i wyłącznie robimy te projekty, gdzie uda nam się pozyskać środki unijne, środki krajowe. Bardzo  serdecznie chciałbym podziękować za dobrą współpracę na ręce Pana, na ręce radnych – pani Ewy i pana Janusza. Szczególnie chciałbym podziękować pani Ewie,  z którą na co dzien. konsultuję wszystkie projekty, które składamy.

Wiadomo, że przy każdym projekcie jest dużo problemów i często zwracam się z tymi problemami do pani radnej, żeby  mi pomogła,  żeby można było te projekty skutecznie realizować. Jak ważna jest kanalizacja pan Janusz wie doskonale. Jak zostałem wójtem, patrzyłem na gminę Mniszków, jak skutecznie wówczas realizowała projekty, właśnie kanalizacyjne. Ja się cieszę, że teraz jest czas na Rzeczycę, ponieważ w tej perspektywie unijnej wykorzystaliśmy pełną pulę na kanalizację. To jest ostatni projekt, który realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ całą aglomerację wykorzystaliśmy i ta aglomeracja, jeśli chodzi o długość wykonanej kanalizacji została zrealizowana. Dokonaliśmy zmiany aglomeracji, ale to już pod nową perspektywę unijną. Też wczoraj otrzymaliśmy informację, że również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ostatnie środki, które mogłyby trafić do gminy Rzeczyca również zostały nam przyznane, tak że w tej perspektywie na kanalizację wszystkie możliwe środki gmina Rzeczyca pozyskała, ale to wszystko jest możliwe dzięki dobrej współpracy z Zarządem Województwa jak i również z radnymi, którzy nas reprezentują.

Panie Starosto, będziemy realizować kanalizację na ulicy Mościckiego, to jest jedna z głównych ulic w Rzeczycy, gdzie mieści się Urząd Gminy, gdzie mieszczą się największe firmy, gdzie mieści się bank, Gminny Ośrodek Kultury. Ta ulica wymaga też modernizacji. ja myślę, że wspólnie podejdziemy, jak tylko mamy tą kanalizację, podejdziemy do remontu tej ulicy, żeby przywrócić ją z tych lat 80-tych do tego XXI wieku.

 To takie zadanie przed nami, mam nadzieję, że w tej kadencji również uda się zrealizować. Tak że wielkie, wielkie podziękowania, zapraszam pana Marszałka na teren naszej gminy, nawet po to, żeby się pochwalić, co udało się zrealizować,  pokazać, powiedzieć co jeszcze przed nami, ponieważ tych środków mamy niezwykle dużo.” – podziękowała za dofinansowanie Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca.

„Środki są, i to jest najważniejsze, żeby samorządy chciały po te środki sięgać. Jeżeli samorządy sięgają po te środki, to je po prostu otrzymują. A dzięki temu wszyscy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, w tym przypadku gminy Rzeczyca, będą mieli lepsze warunki życia i będzie mogła ta gmina dużo lepiej się rozwijać. Gratuluję Wójtowi gminy Rzeczyca.” – zapewniła, że pieniędzy na realizację zadań nie zabraknie, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

„Chciałbym pogratulować panu Wójtowi, wszystkim pracownikom, bo to się samo nie dzieje,

wnioski też się same nie napiszą, tylko trzeba je przygotować, ale przede wszystkim mieszkańcom Rzeczycy i powiatu tomaszowskiego. Jesteśmy na kolejnym podpisaniu umowy w powiecie tomaszowskim. Pieniądze, miliony, bardzo duże płyną i myślę, że radości i zadowoleniu mieszkańców i rozwoju tych gmin, miejscowości i tego powiatu.

Z tego się bardzo cieszę, że mogę wspierać te projekty. Gratuluję i życzę samych sukcesów.” – pogratulował Markowi Kaźmierczykowi Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.