Bezpieczeństwo w internecie

257

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Tradycyjnie, od kilku lat intensyfikujemy w lutym i marcu nasze działania dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów i usług sieciowych. Aktywność ta związana jest z obchodzonym Dniem Bezpiecznego Internetu.

W ramach tego przedsięwzięcia nasza szkoła podjęła działania profilaktyczne, mające na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Staramy się przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci.

Przez hasło obchodów DBI „Działajmy razem!”, organizatorzy zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online.

DZIAŁAJMY RAZEM!