Rozbudowa DW-713 – nowe objazdy

427
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Urząd Miasta

Źródło: ZDW w Łodzi

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że w przyszłym tygodniu (22 marca, poniedziałek) planowane jest zamknięcie poszczególnych odcinków drogi w mieście i wprowadzenie objazdów. Termin poniedziałkowy zostanie jeszcze potwierdzony (w piątek 19 marca) osobnym komunikatem.

1. Całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Mireckiego od skrzyżowania z ulicą Głowackiego (wraz z połową ronda) do ulicy Szczęśliwej.

Objazd DW 713 dla pojazdów do 3,5 t: św. Antoniego – Głowackiego – Niska – Prosta.
Objazd lokalny na zamkniętym odcinku: Nowowiejska – Majowa – Szczęśliwa.

2. Całkowite zamknięcie dla ruchu mostu na Pilicy wraz z mostem na Niebieskich Źródłach.

Objazd dla pojazdów do 3,5 t kierunek Tomaszów – Opoczno, dojazd do ul. Białobrzeskiej: Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska (lub: – Niska – Nowy Port – Ściegiennego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska).
Objazd dla pojazdów do 3,5 t kierunek Opoczno – Tomaszów, wyjazd z ul. Białobrzeskiej: Ludwikowska – Robotnicza – Modrzewskiego – Wodna – Nowy Port – Niska (lub: – Modrzewskiego – św. Antoniego – Głowackiego).

3. Całkowite zamknięcie ulicy Białobrzeskiej przed przejazdem kolejowym i ulicy Radomskiej do skrzyżowania z ulicą Młodzieżową.

Objazd dla pojazdów do 3,5 to i dojazd do ul. Kolejowej: : Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego– Szymanówek – Tomaszowska – Wąwalska (do ul. Kolejowej dodatkowo ul. Radomską).

Na zamkniętych odcinkach ul. Białobrzeskiej i ul. Radomskiej (w tym mosty) dopuszczony będzie przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, komunikacji zbiorowej, pojazdów budowy i pojazdów powyżej 3,5 t – tylko w zakresie dojazdu do lokalnych firm prowadzących działalność gospodarczą za okazaniem dokumentu uprawniającego do przejazdu.

Ruch lokalny umożliwiający dojazd do posesji na ul. Białobrzeską i ul. Kolejową wyznaczony będzie w/w objazdami.

Na zamkniętym odcinku ul. Mireckiego dopuszczony będzie tylko przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Pozostałe, funkcjonujące utrudnienia – w tym objazd dla pojazdów pow. 3,5 t przez Spałę – Inowłódz – Opoczno oraz wahadło na ul. Opoczyńskiej – bez zmian.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.