Projekt: „Łódź dla młodych przedsiębiorców”

457

Autor: Urząd Miasta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jeżeli:
• jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo w wieku do 29 roku życia,
• utraciłeś/aś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19,
• zamieszkujesz lub uczysz się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego w powiatach m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki i brzeziński,
• planujesz założyć własną firmę.

Zgłoś się do projektu i uzyskaj wsparcie w postaci:
• wsparcia szkoleniowego (indywidualnego i grupowego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
• finansowego wsparcia pomostowego – min. 11 550,00 zł (6 x 1 925,00 zł).

Łączne minimalne wsparcie dla jednego uczestnika projektu wynosi 34 600,00 zł.

Lider Projektu – Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. 29 listopada 12/3, 99-300 Kutno.
Partner Projektu – Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 262/264 90-361 Łódź.
godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00.
kontakt: tel. +48 573 444 044 mail: nowafirma@ldb.net.pl .

Więcej informacji na stronie.