Zamknięcie odcinków DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim

388
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Urząd Miasta

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że w najbliższy poniedziałek (22 marca, ok. godz. 11.00) planowane jest zamknięcie poszczególnych odcinków drogi w mieście i wprowadzenie objazdów.

1. Całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Mireckiego: od skrzyżowania z ulicą Głowackiego (UWAGA: wraz z połową ronda – zamknięcie wlotów na ul. Mireckiego i Mościckiego, ruch wahadłowy na wlotach ul. Nowowiejskiej i Głowackiego) do ulicy Szczęśliwej.

Objazd DW 713 dla pojazdów do 3,5 t: św. Antoniego – Głowackiego – Niska – Prosta.

Objazd lokalny na zamkniętym odcinku: Nowowiejska – Majowa – Szczęśliwa.

2. Całkowite zamknięcie dla ruchu mostu na Pilicy wraz z mostem na strudze Niebieskie Źródła (przy ulicach Aliny i Andrzeja).

Objazd dla pojazdów do 3,5 t kierunek Tomaszów – Opoczno, dojazd do ul. Białobrzeskiej: Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska (lub: Niska – Nowy Port – Ściegiennego – Modrzewskiego – Robotnicza – Ludwikowska)

Objazd dla pojazdów do 3,5 t kierunek Opoczno – Tomaszów, wyjazd z ul. Białobrzeskiej: Ludwikowska – Robotnicza – Modrzewskiego -Wodna – Nowy Port – Niska (lub: Modrzewskiego – św. Antoniego – Głowackiego)

3. Zamknięcie ulicy Białobrzeskiej przed przejazdem kolejowym i ulicy Radomskiej do skrzyżowania z ulicą Młodzieżową.

Objazd dla pojazdów do 3,5 t i dojazd do ul. Kolejowej: : Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego– Szymanówek – Tomaszowska – Wąwalska (do ul. Kolejowej dodatkowo ul. Radomską).

Na zamkniętych odcinkach ul. Białobrzeskiej i ul. Radomskiej (w tym mosty) dopuszczony będzie przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, komunikacji zbiorowej, pojazdów budowy i pojazdów powyżej 3,5 t – tylko w zakresie dojazdu do lokalnych firm prowadzących działalność gospodarczą za okazaniem dokumentu uprawniającego do przejazdu.

Ruch lokalny umożliwiający dojazd do posesji na ul. Białobrzeską i ul. Kolejową wyznaczony będzie w/w objazdami.

Na zamkniętym odcinku ul. Mireckiego dopuszczony będzie tylko przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, pojazdów budowy oraz dojazd do posesji.

Pozostałe, funkcjonujące utrudnienia (w tym objazd dla pojazdów pow. 3,5 t przez Spałę – Inowłódz – Opoczno oraz wahadło na ul. Opoczyńskiej – bez zmian.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.