Codziennie 1000 osób objętych kwarantanną domową sprawdzają tomaszowscy policjanci

84
Foto: KPP Tomaszów Mazowiecki

Autor: KPP

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim podczas codziennej służby kierowani są do wielu zadań. Jednym z priorytetowych w czasie pandemii jest codzienna weryfikacja przestrzegania zasad przez osoby objęte kwarantanną domową. Takich kontroli jest około 1000 każdego dnia.

Jednym z priorytetowych zadań policjantów w czasie pandemii jest codzienna weryfikacja przestrzegania zasad przez osoby objęte kwarantanną domową. Wsparciem dla tomaszowskich policjantów są przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Żołnierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Te działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SarS Cov-2. Brak kontaktu z przedstawicielami służb mundurowych lub niestosowanie się do zaleceń i decyzji służb sanitarnych mogą skutkować karą grzywny lub ograniczenia wolności. Umundurowani funkcjonariusze w każdym wyznaczonym przypadku nawiązują bezpośredni kontakt z osobą objętą kwarantanną domową wykorzystując do tego służbowe środki łączności telefonicznej. Czasem wystarczy zwykły kontakt wzrokowy, innym razem kontakt funkcjonariusza Policji rozszerza się do dłuższej rozmowy z obywatelem. Policjanci pytają o stan zdrowia, a także o to, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Liczba osób, których obecność w domu była sprawdzana przez Policję i Wojsko Polskie w ostatnich dniach na terenie powiatu tomaszowskiego przedstawiała się następująco:

  • 26.03.2021  – 1011 osób
  • 27.03.2021 – 1065 osób
  • 28.03.2021 –  997 osób

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie mogą zostać wyciągnięte surowe konsekwencje. O ujawnianiu takich przypadków informowane są służby sanitarne, które mogą nałożyć karę za nieprzestrzeganie opisanych zasad – nawet do 30 tysięcy złotych. Wobec nieodpowiedzialnych osób funkcjonariusze będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z artykułu 116 Kodeksu Wykroczeń. Mandat karny może w tym przypadku wynosić nawet do 500 złotych. W przypadku firm, lokali usługowych, gastronomicznych do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci ich właściciele. Tylko w ostatnich kilku dniach na terenie Tomaszowa Mazowieckiego funkcjonariusze wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej po uzyskaniu informacji, skontrolowali pub w centrum miasta. Jak się okazało, mimo obowiązujących zasad i przepisów, pub był otwarty dla gości. W związku z powyższym ze strony PSSE zostaną podjęte stosowne czynności mające na celu surowe ukaranie właściciela lokalu.