Mały miś w świecie emocji

136

Autor: Urząd Miasta

Milusińscy z Przedszkola nr 7 od czterech lat biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. W bieżącym roku szkolnym w grupie „Odkrywcy” zrealizowano pięć modułów projektu: „Książki dzieciństwa”, „Mały Miś w świecie emocji”, „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”, „Zmisiowany ekokalendarz”, „Misiowe laboratorium czterech żywiołów”. Udział w projekcie sprzyja kształtowaniu kreatywności dzieci.

Czytelnicze spotkania wprowadzają do omawiania wielu ważnych tematów w twórczy, niekonwencjonalny sposób. „Misiowe zadania” stwarzają sytuacje do twórczych zabaw – plastycznych, ruchowych, muzycznych.

W ramach realizacji pierwszego modułu miś „Odkrywca” wędrował do domów przedszkolaków, rodzice czytali dziecku i misiowi bajki, a następnie w przygotowanym dzienniczku dzieci wykonały ilustracje na temat wysłuchanego utworu.

W czasie zdalnej nauki przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym „Portret Małego Misia”. Wykonane przez dzieci prace są niepowtarzalne, kreatywne i kolorowe. Każdy miś jest inny i wspaniały. Barwo dla przedszkolaków!