X Edycja Powiatowego Konkursu Savoir vivre zasady dobrego wychowania

40

Autor: Starostwo Powiatowe

W tym roku szkolnym Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Hotelarskich już po raz dziesiąty był organizatorem Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas ósmych szkół powiatu tomaszowskiego. Ze względu na pandemię konkurs ten został zorganizowany w formie on-line i trwał od 12 do 16 kwietnia 2021 roku.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego podnoszenia wiedzy.

W dwustopniowym konkursie udział wzięło 24 uczniów reprezentujących: Szkołę Podstawową w Wiadernie, Szkołę Podstawową Nr 6 w Białobrzegach, Szkołę Podstawową nr 3, nr 8 oraz nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową na platformie Kahoot, dotyczący zasad nakrywania i podawania do stołu, doboru bielizny i zastawy stołowej, sztuki jedzenia, zachowywania się przy stole i właściwego ubioru w zależności od okazji.

W ramach części praktycznej, trzyosobowe drużyny miały za zadanie wykonać prezentacje multimedialne, dokumentujące przygotowanie nakrycia do posiłku dla czterech osób, wykonanie dekoracji stołu o tematyce „Egzotyczny stół”, przygotowanie małych egzotycznych deserów dla czterech osób oraz propozycję menu (karta menu) w dowolnym opracowaniu.

Ocenie podlegały: kreatywna aranżacja egzotycznej dekoracji, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, estetyka wykonania menu oraz inwencja twórcza uczniów.

Na zdjęciu: organizatorzy i uczestnicy X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas ósmych szkół powiatu tomaszowskiego, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

Oto wyniki tegorocznej, jubileuszowej, X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”

Najlepsi z części teoretycznej:

I miejsce – Zuzanna Pietrzyk Szkoła Podstawowa nr 10

opiekun: Małgorzata Baldiszak

II miejsce – Angelika Rzepecka Szkoła Podstawowa w Wiadernie

opiekun: Krzysztof Cyniak

III miejsce – Blanka Domaradzka Szkoła Podstawowa nr 10

opiekun: Małgorzata Baldiszak

ex aequo

Jakub Gogol Szkoła Podstawowa nr 6

opiekun: Aneta Stanisławska

ex aequo

Hubert Goska Szkoła Podstawowa nr 8

opiekun: Aneta Gliszczyńska

Najlepsi z części praktycznej:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 drużyna w składzie:

Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska

opiekun: Małgorzata Baldiszak

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 drużyna w składzie:

Aleksandra Dobrowolska, Patryk Wella, Jakub Gogol

o;piekun: Aneta Stanisławska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wiadernie drużyna w składzie:

Nikola Dębowska, Maria Sepkowska, Marika Jaśkiewicz

opiekun: Krzysztof Cyniak.

Jury Konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 10 drużyna w składzie:

Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk

opiekun: Małgorzata Baldiszak

Szkoła Podstawowa w Wiadernie drużyna w składzie:

Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska

opiekun: Krzysztof Cyniak

Puchary dla najlepszych drużyn, które otrzymały najwyższą liczbę punktów zarówno z części teoretycznej i praktycznej

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 10

Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 10

Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wiadernie

Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie drużyn upominki.

Nagrody ufundował ZSP nr 1 oraz Wydział Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.

Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie XI edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składamy Dyrekcji Szkoły, Beacie Dębińskiej, Piotrowi Goljatowi, Michałowi Skalskiemu z klasy II Icp oraz przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiemu Antkowi Jagielińskiemu.

Zespół Nauczycieli Zawodowych Przedmiotów Hotelarskich:

Beata Chwalińska

Magdalena Piotrowska

Małgorzata Wuls

Hanna Drewniak