Zmiana rozkładu jazdy dla linii nr 36, 37 i 38, zmiana trasy linii nr 4 i 6 i powrót kursów szkolnych

370
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Od 1 maja, z uwagi na wprowadzenie kolejnego etapu remontu drogi 713 i prowadzeniem prac drogowych na ulicy Radomskiej, zawiesza się przejazdy linii nr 37 na trasie: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Jałowcowa – Niska – Mireckiego – Białobrzeska dla obu kierunków. Zawieszone kursy linii nr 37 odbywać się będą jako linia nr 38 z trasą: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego –Szymanówek – Wąwał. Od Wąwału przejazd kontynuowany będzie linią nr 37 lub 38 wg stałych tras do docelowej pętli.

Podobnie przejazdy z Ciebłowic (lina 37) obywać się będą wg obowiązującego dotychczas rozkładu do Wąwału, skąd kurs kontynuowany będzie tym samym autobusem, ale z oznaczeniem linii nr 38.

Dla linii nr 36 wprowadzony zostaje nowy objazd ulicami: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – Wąwał – Opoczyńska – Sługocice – Brzustów dla obu kierunków. Kursy linii nr 36 obywać się będą wg obowiązującego dotychczas rozkładu.

Zmiana dla linii nr 36, 37 i 38 to rozwiązanie ograniczające przejazdy remontowanymi drogami. Uwaga! Obowiązują korekty dla czasu odjazdów wg poniższego opisu korekt dla poszczególnych linii.

– obsługa przystanków: Radomska – Gminna i Białobrzeska – Kolejowa – liniami nr 8 i 9,
– przystanki przy Białobrzeskiej liniami: nr 3, 9 i 12.
– dla kursów w kierunku Ciebłowic wprowadza się dodatkowy przystanek przy Wąwalskiej przed skrzyżowaniem z Opoczyńską (naprzeciw wiaty przy Wąwalskiej).

Dla celów taryfowych przejazd liniami nr 36 i 37 na trasie centrum – Wąwał – Białobrzegi jest traktowany jako przejazd w strefie M.

Od 1 maja dla linii nr 6 dla określonych kursów obowiązuje dodatkowy przejazd z ulicy E. Orzeszkowej do pętli Zawadzka i powrót Zawadzką na stałą trasę z obsługą przystanków przy ul. Zawadzkiej. Na przystankach począwszy od ulicy Dzieci Polskich czas rozkładowy linii nr 6 ulega opóźnieniu o 5 minut (ogłoszenie na przystankach).

Dla linii nr 4 kursy pozostają skrócone do odwołania, jednakże trasa linii nr 4 została przedłużona do Ronda Anny Walentynowicz, a kursy w kierunku centrum rozpoczynać się będą od przystanku Dzieci Polskich – rondo.

Od 4 maja przywraca się kursowanie kursów szkolnych (dot. linii 31, 32 i poszczególnych kursów linii nr: 33, 34, 39 i 45).

Korekty dla oznaczonych kursów linii nr 2, 3, 7, 8, 9, 37 i 38:

– w dni powszednie:

– linia 2 z pl. Kościuszki godz.: 7:57 do dworca – dodatkowy kurs,

– linia 2 z dworca godz.: 8:12 do pl. Kościuszki – dodatkowy kurs,

– linia 2 z dworca godz.: 10:04 do Swolszewic (kurs był do Swolszewic od pl. Kościuszki),

– linia 3 z pl. Kościuszki do Mostowej z godz.: 19:18 na 19:21,

– linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej – pętli godz.: 5:28, 6:17, 7:27, 8:17, 10:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:32, 17:25 18:21, 19:30,

– linia 8 godz.: 4:57 z Witosa do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

– linia 8 godz.: 4:58 z Ludwikowska Anny do Chipity kurs opóźniony na godz.: 5:00,

– linia 8 z św. Antoniego godz.: z 5:08 opóźnienie na 5:10 – kurs do ZBiEDiM,

– linia 8 godz.: 12:59 z Witosa do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

– linia 8 godz.: 13:05 z Witosa do Chipity kurs przyspieszony na godz.: 12:59,

– linia 8 z Wilanowa godz.: 14:09 – przejazd bez wjazdu do Chipta,

– linia 8 z Chipity godz.: 14:14 na 14:16 – kurs do Białobrzeg,

– linia 8 godz.: 20:48 z Białobrzeg do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

– linia 8 godz.: 21:05 z pętli przy ul. Jana do Chipity kurs opóźniony na godz.: 21:09,

– linia 8 godz.: 22:10 z Wilanowa kurs odbywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

– linia 9 z Kępy godz.: 8:50 do dworca – dodatkowy kurs,

– linia 9 z dworca godz.: 9:25 do Kępy – dodatkowy kurs,

– linia 37 z Ciebłowic II z godz.: opóźnieni z 9:03 na 9:06,

– linia 38 – dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 6:32 na 6:37, z 9:03 na 9:06, z 14:38 na 14:43, z 18:17 na 18:20, z 20:05 na 20:08.

– w soboty:

– linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej pętla godz.: 5:39, 6:25, 7:25, 9:27, 11:25, 13:23, 14:23, 16:25, 19:25,

– linia 8 godz.: 17:43 z Witosa – kurs zawieszony,

– linia 9 godz.: 17:02 z dworca – kurs zawieszony,

– linia 38 – dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 10:32 na 10:37.

– w niedziele:

– linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej pętla godz.: 7:44, 8:29, 9:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 16:29, 18:29, 19:25, 20:27,

– linia 7 godz.: 6:49 z dworca do Wilanowa,

– linia 7 godz.: 6:54 z Wistomu do dworca i dalej kontynuowany kurs linii nr 2,

– linia 38 – dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 8:56 na 8:59, z 16:22 na 16:25.