Termomodernizacja II LO

36

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

6 maja w II Liceum podpisana została umowa z wykonawcą na termomodernizację naszej szkoły. W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mariusz Węgrzynowski, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pani Elżbieta Łojszczyk, wykonawca remontu Pan Przemysław Lauer, dyrektor naszej szkoły Pan Arkadiusz Broniarek oraz wicedyrektor Pani Anna Rożej.