Drużyna SIR PET-ERA- projekt ekologiczny

492

Autor: SP Nr 8

Uczniowie klas I-III na przełomie kwietnia i maja uczestniczyli w projekcie” Re_kologia”. Celem tego projektu było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie podstawowych zasad segregacji odpadów, a w szczególności butelek PET oraz ich recyklingu, gdyż już od najmłodszych lat należy upowszechniać wśród dzieci wiedzę na temat właściwej gospodarki odpadami i mówić o korzyściach wynikających z recyklingu.
Podczas realizowania projektu uczniowie poznali bohaterów programu i wykonywali przygotowane przez nich wyzwania. Realizując je, utrwalili zdobytą wiedzę bo zyskali możliwość zostania członkami drużyny SIR PET-ERA- Drużyny Obrońców Środowiska. Za każde dziewięć zadań otrzymali naklejki, które przyklejali na „Plakacie wyzwań”. Litery na naklejkach utworzyły nazwę projektu: „Re_kologia”. Po wykonaniu wszystkich wyzwań dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i dołączyły do Drużyny Obrońców Środowiska, zostając jednocześnie rycerzami SIR PET-ERA-. W nagrodę otrzymały puzzle magnetyczne.