Poświęcenie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych

71

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

8 czerwca 2021r. był w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz. dniem niezwykle uroczystym. Tego dnia społeczność szkolna przeżywała poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru szkoły, upamiętnienie patrona placówki – Tadeusza Kościuszki oraz ślubowanie klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego, którą celebrował ks. kanonik Sławomir Klich – proboszcz parafii. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas pierwszych i delegacje z pozostałych oddziałów szkolnych.

Następnie uczestnicy udali się do gmachu szkoły i uroczyście pożegnali sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na nowy sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili:

pan Andrzej Krych – Łódzki Wicekurator Oświaty,
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – pan Tomasz Trzaskacz,
Przewodnicząca Rady Powiatu – pani Wacława Bąk,
Starosta Tomaszowski – pan Mariusz Węgrzynowski,
Pan Leszek Ogórek – Wicestarosta Tomaszowa Mazowieckiego
Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego:
 – pani Elżbieta Łojszczyk,
 – pan Michał Czechowicz oraz pan Marek Kubiak,
Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – pan Jerzy Kowalczyk,
Pani Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Tomaszowskiego – pani Beata Stańczyk,
Ks. Kanonik Sławomir Klich – Proboszcz Parafii Św. Antoniego,
Ks. Grzegorz Chirk – Proboszcz parafii Św. Rodziny | Przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim.

W tym ważnym dniu byli z nami radni Rady Powiatu Tomaszowskiego:

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – pan Leon Karwat
pani Martyna Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
pan Jan Balcerek – Radny Rady Powiatu,

przedstawiciele służb mundurowych:

pan Płk Piotr Gołos – zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
pan Kapitan Wojciech Kubica reprezentujący Dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej
pan Kapitan Mariusz Szczepaniak – reprezentujący Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień,
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Podkomisarz Marek Musik,
pan Sławomir Wieruszewski – Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Miło nam było powitać gości z Politechniki Łódzkiej, z którą współpracujemy w realizacji projektów:

pana dr. Jacka Stańdo – profesora Uczelni Politechnika Łódzka
oraz panią dr hab. Ewę Korzeniewską – Profesora Uczelni, Prodziekana ds. Studenckich, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Powitaliśmy też dyrektorów tomaszowskich szkół i placówek oświatowych:

pana Piotra Mrowińskiego – Dyrektora Szkoły Policealnej – „Mrowiński”,
pana Przemysława Mrowińskiego – Dyrektora Zaocznego Liceum dla Dorosłych
panią Ewę Męcinę – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego,
pana Arkadiusza Broniarka – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego,
panią Katarzynę Banaszczak – Dyr. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3,
panią Agnieszkę Dziedzic – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8,
panią Halinę Fijałkowską – Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2,
panią Kamilę Mosiężnik – Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6,
panią Dorotę Ignasiak – Dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
panią Ewę Brzezińska – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orła Białego.

A także:

panią Renatę Szadkowską – Prezesa oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim,
panią Annę Wójciak – Wiceprzewodnicząca (Komisji międzyzakładowej) NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim,

fundatorów sztandaru:

panią Justynę Wijata – Dyrektora Kadr i Płac Ceramiki Paradyż Sp.z.o.o.,
pana Jarosława Stępnia – reprezentującego Prezesów Fabryki Przyczep Niewiadów – państwa Urszulę Staruszkiewicz i Adama Staruszkiewicza,
państwa Ewelinę i Cezarego Pełków właścicieli firm CP – Handel i Sofibud,
pana Jacka Kaczubę i pana Włodzimierza Jabłońskiego właścicieli firmy AGROSKŁAD w Ujeździe
państwa Beatę i Łukasza Malinowskich.

Niezmiernie nam  było gościć również :

panią Donatę Domańską – Prezesa oraz Alicję Lenartowicz Wiceprezesa
i Helenę Piątkowską – skarbnika Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

oraz:

Panią Bogusławę Koziorowską-Jurkevich byłą Przewodniczącą Rady Rodziców przy ZSP nr 1,
Rodziców na czele z panem Witoldem Mazurkiem – Przewodniczącym Rady Rodziców ZSP nr 1,
Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, tomaszowskie media i uczniów.

Społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem Dariuszem Kwiatkowskim z czcią pożegnała stary sztandar szkoły, który znajdzie swe godne miejsce w pamiątkowej gablocie, oraz odebrała nowy sztandar na którym widnieje  obecna nazwa szkoły – Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz. oraz wizerunek jej patrona – Tadeusza Kościuszki.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie przysięgali dbać o dobre imię szkoły, wzorować się na  patronie i jego patriotyzmie, być wiernym ideałom humanizmu oraz kształtować  serca i umysły tak, aby nauczyciele i rodzice byli z nich dumni. Piękne lata spędzone w murach ZSP nr 1 wspominali Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski oraz dr Jacek Stańdo – profesor Politechniki Łódzkiej. Zaprzysiężonym uczniom życzenia składały: pani Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz pani Renata Szadkowska – Prezes ZNP w Tomaszowie Maz.

Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich. Po części artystycznej klasy pierwsze posadziły symboliczne drzewka – znak zakorzenienia się w szkolnej rodzinie MECHANIKA. Oby przyjęły się i pięknie rosły wraz z wiedzą i nowymi umiejętnościami naszej młodzieży!

Za udział w naszym święcie wszystkim gościom dziękujemy!

Serdeczne podziękowania ślemy również do osób, które uroczystość przygotowały: pani Anetty Holc, pani Joanny Kryszewskiej, pana Piotra Goliata, majora Sławomira Miszczuka i pana Rafała Andryszkiewicza. Dziękujemy paniom z pionu hotelarskiego oraz obsłudze technicznej.