Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polska i Izraelem oraz Polską i Turcją, będzie realizował I Oddział ZUS w Łodzi

48

W maju i czerwcu zaczęły obowiązywać umowy o zabezpieczeniu społecznym podpisane między Polską i Turcją oraz Polską i Izraelem. To dobra wiadomość dla osób, które pracowały w Polsce i tych krajach. Obie umowy realizować będzie I Oddział ZUS w Łodzi.

Od 1 czerwca obowiązuje umowa między Polską i Turcją

Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych.

To szczególnie ważne dla osób, które były aktywne zawodowo w tych dwóch państwach, jednak w żadnym z nich nie wypracowały stażu, który by pozwalał na przyznanie świadczenia tureckiego lub polskiego. Sumowanie okresów ubezpieczenia może ten problem rozwiązać – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

 W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi przede wszystkim o: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne. Umowa ma też zastosowanie i pomaga uzyskać prawo do takich świadczeń, jak jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

Umowa pozwala również transferować świadczenia emerytalne i rentowe za granicę. To znaczy na przykład, że polski emeryt, który mieszka aktualnie w Turcji, może bez przeszkód pobierać świadczenie z ZUS na turecki rachunek bankowy.

Analogiczne reguły umożliwiają nabywanie, na podstawie  umowy,  świadczeń emerytalno-rentowych z systemu tureckiego i otrzymywanie ich w Polsce.

Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. Pozwala na wysyłanie ich z terytorium jednego państwa do pracy w drugim – przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne tylko w państwie delegującym.

Polska podpisała umowę z Turcją w październiku 2017 roku. Jej zapisy weszły w życie 1 czerwca 2021 roku.

Od maja umowa również z Izraelem

Podobną umowę o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska zawarła z Izraelem w 2016 roku. Ta umowa obowiązuje od 1 maja 2021 roku. Jej zakres jest bardzo podobny do zakresu porozumienia polsko-tureckiego. Obejmuje ona między innymi emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia macierzyńskie.

– Mamy już wnioski o przyznanie prawa do emerytury z izraelskiego organu rentowego. Wnioski pochodzą od osób, które mają już prawo do polskich świadczeń. Jesteśmy na etapie kompletowania tych wniosków. Jak tylko będą gotowe prześlemy je do Izraela, do dalszego procedowania. Jeżeli Izrael przyzna prawo do emerytury w swoim kraju, osoby te będą pobierały dwie emerytury. Polską emeryturę przyznaną przez  ZUS wypłacać będzie ZUS. Izraelską emeryturę przyznaną przez izraelską instytucję będzie wypłacała izraelska instytucja. – mówi Agnieszka Całka, zastępca naczelnika wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Łodzi.

W przypadku Izraela umowa nie ma zastosowania do świadczeń chorobowych.

Porozumienie zapewnia ubezpieczonym z Polski i Izraela sumowanie okresów ubezpieczeniowych przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości. Umożliwia transfer polskich świadczeń do osób mieszkających w Izraelu oraz izraelskich świadczeń do uprawnionych, którzy mieszkają teraz w Polsce. Reguluje również zasady delegowania pracowników i eliminuje podwójne opłacanie składek w przypadku pracy w obu państwach.

Już 14 umów dwustronnych

Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją i Polską a Izraelem dołączyły do dwunastu realizowanych dotychczas przez ZUS umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne przepisy dotyczą: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii oraz Mołdawii.

Umowy z Kanadą, Quebekiem oraz Koreą Południową również realizowane są przez I Oddział ZUS w Łodzi. Oprócz nich realizowane są tu również umowy z krajami europejskimi, tj. Grecja, Malta i Cypr.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego