Konkurs historyczno-religijny „NASZE DZIEDZICTWO”

87

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Mamy przyjemność poinformować, że KAMIL TRĘBACZ, uczeń klasy 1 Met (oddział przygotowania wojskowego) zajął 4. miejsce i został laureatem wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu historyczno-religijnego „NASZE DZIEDZICTWO” organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i Katolickie Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Konkurs odbył się pod patronatem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego.

W tegorocznej edycji tematyka testu powiązana była z setnymi rocznicami ważnych wydarzeń takich jak: narodziny św. Jana Pawła II, bitwa warszawska zwana „Cudem nad Wisłą” czy erygowanie diecezji łódzkiej przez papieża Benedykta XV (1920 r.).

Ciesząc się z sukcesu naszego ucznia, w dniu 14 czerwca br. gratulacje złożyli Kamilowi: Dyrektor ZSP nr 1 – p. mgr Dariusz Kwiatkowski, wicedyrektor – p. mgr Urszula Seredyn oraz ks. Konrad Sulmirski, który jako katecheta przygotował go do udziału w konkursie.

Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują punkty, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 610) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.