Spotkanie w sprawie realizacji projektu Pilica LIFE

673

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu 16.06.2021 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu zintegrowanego LIFE Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (Pilica LIFE).

Spotkanie było prowadzone przez Członka Zarządu Panią Elżbietę Łojszczyk. W spotkaniu uczestniczył doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Paweł Sałek, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski.

Ze strony realizatorów tego projektu informacje przedłożyli dr hab. Katarzyna Izydorczyk prof. nadzw. ERCE PAN , Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Frątczak, z ramienia Wód Polskich Dyrektor Wydziału Planowania i Gospodarowania Wodami Mariusz Biernacki oraz wieloletni pracownik Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Stacji Terenowej w Treście oraz wieloletni ichtiolog Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Piotrkowskiego Aleksander Góralczyk.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu Powiatu Tomaszowskiego, Opoczyńskiego i Piotrkowskiego, Gmin i Miast rozlokowanych wzdłuż Pilicy i Zalewu Sulejowskiego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie samorządów z realizacją projektu Pilica LIFE, pokazaniem możliwości jakie projekt daje samorządom oraz możliwościami pozyskania funduszy krajowych na cele gospodarki wodno-kanalizacyjnej i poprawy jakości wód.

Spotkanie zorganizował Referat Transportu i Rozwoju Powiatu.