Sukces Zuzanny Linowskiej w ogólnopolskim konkursie plastycznym

98

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Zuzanna Linowska uczennica klasy siódmej Szkoły Podstawowej  nr 14 im. Orła Białego w Tomaszowie Mazowiecki  zajęła III miejsce w  XI Ogólnopolskiego Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.  Na etapie rejonowym Zuzia zajęła II miejsce a  I miejsce na etapie wojewódzkim.

Ogółem do tegorocznego konkursu przystąpiło 43 234 uczniów z 3 744 szkół podstawowych Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A-3, jak najlepiej obrazującej konkursowe hasło. Na etapie ogólnopolskim Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac  spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Gala finałowa konkursu odbyła się w Warszawie 16.06.2021r. Nagrody laureatom wręczał min. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Uczennicę do konkursu przygotowała Mirosława Płacheta.

Laureaci konkursu ogólnopolskiego w  towarzystwie min. Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik

Zuzia w towarzystwie Dyrektora Krus w Łodzi – pana Tomasza Nowickiego