Wyniki konkursu „Bioróżnorodność Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

53

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego został ogłoszony szkolny konkurs poświęcony bioróżnorodności Sulejowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej. Jury po zapoznaniu się z pracami przyznało trzy równorzędne pierwsze miejsca uczniom:

Annie Śliwińskiej kl.2Iwp
Mateuszowi Bąkowskiemu kl.1I
Tobiaszowi Labuchowi kl.1Mtw.

16 czerwca zwycięzcom zostały wręczone nagrody przez dyrektora szkoły p. Dariusza Kwiatkowskiego oraz organizatorki konkursu – p. Katarzynę Krawczyk i Iwonę Opałkę.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!