Prezydent Marcin Witko z wotum zaufania i absolutorium

266

Autor: Urząd Miasta

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego podczas XLVII sesji miejskiego samorządu, która odbyła się 24 czerwca 2021 roku, udzieliła prezydentowi Marcinowi Witko wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Sesja absolutoryjna to jedna z najistotniejszych sesji w roku. Pierwsza jej część została poświęcona debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2020 rok. Po kilkugodzinnej dyskusji nad raportem o stanie gminy w głosowaniu uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Marcinowi Witko wotum zaufania, 16 radnych było za, natomiast 7 przeciw.

Podczas XLVII sesji miejskiego samorządu odbyło się ponadto głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z jego wykonania, które przedstawiła skarbnik miasta, a także stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz po dyskusji związanej ze zgłaszanymi uwagami (stanowiskami klubów radnych) do wykonania budżetu za 2020 rok, 16 radnych zagłosowało za udzieleniem prezydentowi Marcinowi Witko absolutorium, 7 natomiast było przeciw.