Zakończenie roku szkolnego w SP 12

78

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Uczniowie klas 1-8 zakończyli dzisiaj uroczyście rok szkolny i powędrowali na zasłużone wakacje. Jako pierwsi swoje świadectwa otrzymali uczniowie klas 1-3, potem ich starsi koledzy i koleżanki z klas 4-7, a finalnie świadectwa ukończenia szkoły odebrali ósmoklasiści.

Najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Przyznano również tytuły: Najlepszego Absolwenta – została nim Julia Głowa z kl. 8c oraz Ucznia Roku, którym został Bartłomiej Gierczak z klasy 7d. Nagrodami Prezydenta Miasta uhonorowani zostali uczniowie z najwyższym wynikiem na egzaminie zewnętrznym oraz laureaci i finaliści konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Dyrekcja szkoły wręczyła również listy gratulacyjne Rodzicom najzdolniejszych uczniów.

Dla ósmoklasistów był to dzień wyjątkowy – złożyli uroczyste ślubowanie i po raz ostatni odśpiewali hymn szkoły. Atmosferę pożegnania ze szkołą zbudowały także programy artystyczne zaprezentowane przez uczniów klasy 2b i siódmoklasistów.