Organizacja pracy przedszkoli w okresie wakacji

477

Autor: Urząd Miasta

Przedstawiamy organizację pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w miesiącach wakacyjnych.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Przedszkole nr 16
ul. J.U. Niemcewicza 50/56

1 sierpnia -31 sierpnia 2021 r.

2. Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Wiejska 29/31
Przedszkole nr 7
ul. Jałowcowa 6

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Ludwikowska 113/115
Przedszkole nr 9
ul. Robotnicza 30

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

4. Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. L.W. Maya 11/13
Przedszkole nr 14
ul. L. W. Maya 6/8

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

Przedszkole nr 20
ul. Gen. W. Sikorskiego 6a

1 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. J. Słowackiego 32/42
Przedszkole nr 2
ul. S. Czarneckiego 12/14

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

6. Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Św. Antoniego 43/45
Przedszkole nr 19
ul. Strzelecka 14

1 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Gminna 5/9
Przedszkole nr 10
ul. Wąwalska 24

1 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.

8. Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Jałowcowa 8
Przedszkole nr 5
ul. Niska 20 a

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
ul. Piłsudskiego 42/46
Przedszkole nr 11
ul. Farbiarska 51/57

1 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.

10. Zespól Przedszkolny
ul. Warszawska 103 a
Przedszkole nr 3
ul. Kombatantów 5

1 lipca – 31 lipca 2021 r.

Przedszkole nr 17
ul. Warszawska 103 a