Jeszcze w tym roku będzie nowy chodnik na ulicy Mazowieckiej

951

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 10 sierpnia 2021 roku, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka  na odcinku od ul. Strzeleckiej do Jałowcowej – strona prawa”.

W konferencji udział wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Paweł Łuczak – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele Firmy Majster Bruk – wykonawcy robót – Sebastian Sputowski i Marzena Bartnicka.

„Proszę Państwa, ta konferencja jest poświęcona podpisaniu umowy na remont chodnika w ciągu ulicy Mazowieckiej, od ronda, przy ulicy Mazowieckiej, Strzeleckiej, aż do ulicy Jałowcowej. To jest ten chodnik, który wymaga remontu, bo w zasadzie w niektórych miejscach on nie spełnia żadnych warunków technicznych, żadnych warunków związanych z bezpieczeństwem do przemieszczania się po nim i bardzo cieszymy się, że będziemy mogli ten chodnik wyremontować. To jest dość istotne zadanie, o którym mówiliśmy wcześniej, które powinno zostać zrealizowane. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 245 tysięcy złotych. Środki pochodzące z budżetu Starostwa Powiatowego.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Paweł Łuczak – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Sebastian Sputowski –właściciel Firmy Majster Bruk, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marzena Bartnicka – przedstawiciel Firmy Majster Bruk – wykonawcy zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka  na odcinku od ul. Strzeleckiej do Jałowcowej – strona prawa", którego umowa na realizację została podpisana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim we wtorek, 10 sierpnia 2021 roku

„Bardzo się cieszę, że w związku z podpisaniem dzisiaj umowy na remont chodnika przy ulicy Mazowieckiej, od ronda Drozdowskiego do ulicy Jałowcowej, miasto i powiat będą pięknieć. Chodnik jest w stanie bardzo złym. Remont tego chodnika zapewni przede wszystkim bezpieczne poruszanie się pieszych przy ulicy Mazowieckiej. Cieszę się, że dzięki Zarządowi, dzięki Radzie Powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych, który zarządza drogami powiatowymi, będzie mógł wspólnie z firmą Majster Bruk, realizować to zadanie.” – wyraziła swoje zadowolenie Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Paweł Łuczak – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Sebastian Sputowski –właściciel Firmy Majster Bruk, Marzena Bartnicka – przedstawiciel Firmy Majster Bruk – wykonawcy zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka  na odcinku od ul. Strzeleckiej do Jałowcowej – strona prawa", Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, umowa na realizację została podpisana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim we wtorek, 10 sierpnia 2021 roku

„Proszę Państwa, Mazowiecka – centrum mojego życia. Tutaj się wychowałem, po wielu latach wróciłem na ulicę Mazowiecką, więc nie mogło mnie tu zabraknąć. Mazowiecka to są wszelkie moje emocje – miłość, radość, no a teraz no właśnie, najbardziej ta radość z tego, że chodnik, który pamięta czas budowy bloków, czasy gierkowskie, będzie zmieniony, będzie ładny, funkcjonalny, będzie służył dla wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, dla ludzi, którzy chodzą do szkoły, do sklepów, odprowadzają dzieci do przedszkola. To wynika z moich obserwacji. Wiem też, że pan Starosta jeździ tą ulicą, Ja Mazowiecką obserwuję z okien swojego mieszkania, więc możemy na pewno zapewnić, że ta inwestycja będzie bardzo dobrze przeprowadzona, nie będzie żadnym bublem i będzie służyć wszystkim Państwu, którzy korzystają z tego chodnika.” – powiedział Paweł Łuczak, który mieszkał i mieszka przy ulicy Mazowieckiej.

Na zdjęciu: od prawej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Paweł Łuczak – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marzena Bartnicka – przedstawiciel Firmy Majster Bruk – wykonawcy zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka  na odcinku od ul. Strzeleckiej do Jałowcowej – strona prawa", którego umowa na realizację została podpisana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim we wtorek, 10 sierpnia 2021 roku

Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawiła zakres robót. Przedmiotem zadania jest remont chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka w miejscowości Tomaszów Mazowiecki na odcinku ok. 540 m od ul. Strzeleckiej do ul. Jałowcowej. W chwili obecnej chodnik dla pieszych z płyt betonowych chodnikowych, zjazdy bramowe o nawierzchni betonowej, trylinka, bitumiczne. 

Roboty drogowe w zakresie przebudowy chodnika wraz ze zjazdami to:

– wykonanie robót rozbiórkowych: krawężników, obrzeży, nawierzchni zjazdów. Materiał z rozbiórki wykonawca na własny koszt odwiezie i podda utylizacji.

– roboty pomiarowe, wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie,

– profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie zjazdów, chodników,

– ustawienie krawężników i obrzeży,

– wykonanie warstwy odsączającej,

– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod zjazdami i chodnikami,

– wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników,

– uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi MMA,

– opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,

– opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Paweł Łuczak – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Sebastian Sputowski –właściciel Firmy Majster Bruk, Marzena Bartnicka – przedstawiciel Firmy Majster Bruk – wykonawcy zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4346E ul. Mazowiecka  na odcinku od ul. Strzeleckiej do Jałowcowej – strona prawa", którego umowa na realizację została podpisana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim we wtorek, 10 sierpnia 2021 roku

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAJSTER BRUK Sebastian Sputowski ul. Cegielniana 33, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w kwocie 245 600,50 zł.

Przedstawiciele Firmy Majster Bruk zapewnili, że prace zostaną wykonane w terminie.