Otwarcie nowej drogi w Łazisku

405

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu 14 sierpnia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej drogi w miejscowości Łazisko na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi, podczas którego obecni byli m.in.: Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Ewa Wendrowska, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel,  Sołtys Łaziska – Halina Tomczyk wraz z Radą Sołecką, Skarbnik Powiatu – Beata Zysiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz. – Elżbieta Rudzka oraz mieszkańcy Łaziska.

Na zdjęciu: uroczystość otwarcia nowej drogi w Łazisku, które odbyło się 14 sierpnia 2021 roku

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko”. Długość odcinka objętego pracami to 2 680,00 m. 

Na zdjęciu: uroczystość otwarcia nowej drogi w Łazisku, które odbyło się 14 sierpnia 2021 roku

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 3 124 202,77 zł.

Podstawowym zakresem inwestycji polegającym na przebudowie drogi było m.in.:
– roboty ziemne (korytowanie, wykonanie nasypów),
– wykonanie gruntu podbudowy i nawierzchni bitumicznych,
– umocnienie i budowa poboczy,
– budowę pobocza z kostki betonowej,
– przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów indywidualnych,
– budowa studni chłonnych wzdłuż rowów,
– odtworzenie istniejących i wykonanie nowych rowów przydrożnych,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Na zdjęciu: uroczystość otwarcia nowej drogi w Łazisku, które odbyło się 14 sierpnia 2021 roku

Nowo oddana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu nie tylko mieszkańców miejscowości Łaziska, ale również gminy Tomaszów Maz. i Powiatu Tomaszowskiego oraz wszystkich kierowców korzystających z tego odcinka drogi