Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

398

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 7 września 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się uroczystość wręczenia awansów zawodowych nauczycielom z tomaszowskich szkół ponadpodstawowych.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystości w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim wręczenia awansów zawodowych nauczycielom z tomaszowskich szkół ponadpodstawowych

Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: 

Małgorzata Wuls – nauczyciel przedmiotów zawodowych – hotelarskich, zatrudniona  1 września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

Marta Zieja –  nauczyciel języka angielskiego, zatrudniona od 1 września 2017 roku  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. 

Karolina Greszel – nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego, nauczycielka zatrudniona od 1 września 2016 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

Maria Barańska –  nauczyciel języka angielskiego, zatrudniona od 1 września 2020 roku,  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wojciech Wojciechowski –  nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony od 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystości w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim wręczenia awansów zawodowych nauczycielom z tomaszowskich szkół ponadpodstawowych

Beata Stańczyk odczytała słowa ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej.  Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,  tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

„Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Wam gratuluję tego awansu,  zdania egzaminu, który pewnie nie był łatwy, to pierwsza sprawa. Druga kwestia, to jest to wszystko,  co musieliście zrobić w ramach tego awansu. Te wszystkie przygotowania, dodatkowe kursy, studia podyplomowe,  Pewien konkretny wysiłek, związany z podniesieniem poziomu wiedzy,  w tej dziedzinie, w której wykładacie na co dzień.  Ja bardzo się cieszę, patrząc tutaj na Was, wszyscy jesteście młodymi osobami, z taką daleką perspektywą rozwoju, na kolejnych etapach, na kolejnych szczeblach Waszej kariery zawodowej. Życzę Wam wszystkim, żebyście doszli do tytułu profesora oświaty. W Tomaszowie takie osoby już są, ale to jest takie podsumowanie i pracy, i tego wszystkiego, co związane jest z awansem zawodowym. Serdecznie gratuluję w imieniu całego Zarządu – Wicestarosty, członków Zarządu, którzy są obecni,  i mam nadzieję, że ta jakość związana z Waszym dodatkowym kształceniem, przełoży się na plus dla naszej młodzieży, w tym sensie, że te zajęcia będą bardziej atrakcyjne, bardziej urozmaicone,  a i ta wiedza będzie odpowiednio bogatsza. Serdecznie Państwu gratuluję. Tylko żebyśmy się spotykali w takich właśnie okolicznościach, bo to są miłe, sympatyczne i nader radosne. Liczymy na dobrą współpracę w ramach powiatowej oświaty.” – pogratulował nauczycielom Starosta Powiatu Tomaszowskiego.