O „czystym powietrzu” na placu Kościuszki

351

Autor: Urząd Miasta

W piątek 24 września z wizytą na pl. Kościuszki w Tomaszowie Maz. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zorganizował wydarzenie poświęcone III rocznicy proekologicznego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W czasie wydarzenia zaprezentowano Pokój Wyzwań (Challenge Room), w którym chętni mogli rozwiązywać zadania o tematyce proekologicznej. Nie mniejszą atrakcją była prezentacja wyścigowego samochodu solarnego Eagle Two, który jest dziełem studentów z Koła Naukowego Politechniki Łódzkiej. Na stoisku WFOŚiGW usytuowany był punkt konsultacyjny dla uczestników wydarzenia i mieszkańców województwa łódzkiego, którzy chcą skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”.

Celem organizacji wydarzenia było zwiększenie wiedzy na temat dostępnych i wykorzystanych środków finansowych w regionie łódzkim, w tym głównie przekazanie informacji na jakie działania przeznaczane są środki z PPCP i dla jakich grup beneficjentów i zachęcenie do udziału w programie.