VII Tomaszowski Rajd Pieszy

621

Tekst: Marcin Reczycki Foto: Agnieszka Królikowska

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

W sobotę, 2 października 2021 roku, członkowie Wojskowego Koła PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zrzeszonego w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza oraz sympatycy ze środowiska wojskowego wyruszyli na VII Tomaszowski Rajd Pieszy w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, w tym roku autorskim „Szlakiem pamięci płk. Stanisława Hojnowskiego”.

Na zdjęciu: zdjęcie z VII Tomaszowskiego Rajdu Pieszego, zorganizowanego w sobotę, 2 października 2021 roku przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

W tym roku rajd rozpoczęto od zwiedzenia Kościoła św. Jadwigi Królowej, gdzie w kruchcie kościoła znajdują się epitafia poświęcone płk. Stanisławowi Hojnowskiemu i jego żołnierzom z 13-tej Dywizji Piechoty „Strzelców Kresowych”, obrońcom Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 roku. Następnie ulicą Warszawską uczestnicy rajdu udali się do punktu, gdzie 6 września 1939 roku poległ płk. Hojnowski w trakcie obrony miasta.

Potem turyści udali się na tomaszowskie cmentarze, znajdujące się przy ul. Smutnej. Na początku zapalili znicze na grobach żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojennym (1914-1939) oraz uczcili pamięć obrońców Tomaszowa Mazowieckiego przed mogiłą płk. Hojnowskiego, po czym odwiedzili cmentarz prawosławny, w tym kwatery wojenne żołnierzy z I i II wojny światowej, następnie cmentarz ewangelicko-augsburski, w tym kilkanaście grobów zasłużonych dla miasta osób oraz kwaterę wojenną żołnierzy z I wojny światowej. Na zakończenie tej części rajdu grupa zwiedziła cmentarz rzymsko-katolicki, gdzie pochowanych jest wiele osób zasłużonych dla Tomaszowa Mazowieckiego. Przed grobem rodzinnym dr. med. Stanisława Narewskiego i jego syna ułana 7 Pułku Ułanów Lubelskich Jerzego Narewskiego, poznali ich historię, po czym zapalili znicze i udali się w kierunku uroczyska Cygan.

Na zdjęciu: zdjęcie z VII Tomaszowskiego Rajdu Pieszego, zorganizowanego w sobotę, 2 października 2021 roku przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Turyści idąc wzdłuż rzeki Pilicy w kierunku miasta, oglądali rożne budowle fortyfikacyjno-obronne Linii Pilicy z okresu II wojny światowej, w tym schrony na uroczysku Cygan i na Kaczce, a także podziwiali Łąki Henrykowskie, obszar Natura 2000. Następnie przez Park Michałówek udali się do III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8, gdzie zwiedzili w szkole kącik poświęcony pamięci patrona oraz przed szkołą zapalili znicz przy pomniku jemu poświęconym.

Na zdjęciu: zdjęcie z VII Tomaszowskiego Rajdu Pieszego, zorganizowanego w sobotę, 2 października 2021 roku przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Ostatnim punktem rajdu było szkolenie strzeleckie z karabinku sportowego, zakończone strzelaniem ogniowym na Strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Tomaszowie Mazowieckim. Rajd zakończył się wręczeniem nagród za quiz o Ziemi Tomaszowskiej oraz wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Na zdjęciu: zdjęcie z VII Tomaszowskiego Rajdu Pieszego, zorganizowanego w sobotę, 2 października 2021 roku przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Rajd został zorganizowany przy wsparciu i pomocy miasta Tomaszów Mazowiecki, powiatu tomaszowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz Ligi Obrony Kraju Strzelnicy w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: zdjęcie z VII Tomaszowskiego Rajdu Pieszego, zorganizowanego w sobotę, 2 października 2021 roku przez  Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej