Czternastka tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty

265

Czternasta emerytura przysługuje tylko tym świadczeniobiorcom, którzy żyją w chwili jej odbioru. Jeżeli świadczeniobiorca zmarł przed wypłatą czternastki, rodzina zmarłego nie otrzyma jej  jako świadczenia niezrealizowanego, ponieważ taka wypłata odnosi się jedynie do świadczenia podstawowego takiego jak emerytura lub renta, ale nie do tzw. trzynastki czy czternastki dla emeryta. 

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.  Jeżeli np. członek rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc  świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad może być wypłacone uprawnionym członkom rodziny tej osoby – na ich wniosek.

Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta. – Inaczej jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej emerytury. Te  świadczenia nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego.

Przypomnijmy

Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi ona do uprawionych wraz z wypłatą świadczenia za listopad. 

Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną  zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Np. jeśli kwota emerytury wynosi 3 tys. zł, wówczas tzw. czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł, czyli o kwotę przekroczenia limitu. Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, ale nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego