„Noc listopadowa” – wieczór poetycki w SP Nr 8

316

Autor: SP Nr 8

W 191 rocznicę wybuchu powstania listopadowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Maz. przygotowali pod kierunkiem nauczycieli humanistów wieczór poetycki zatytułowany „Noc listopadowa”. Na uroczystość zorganizowaną 30 listopada przybyli tacy goście jak: pani Izabela Śliwińska – Prezydent Tomaszowa Maz., pani Justyna Kubiak – dyrektor szkoły i pani Katarzyna Pieńczak – wicedyrektor szkoły.
Montaż słowno – muzyczny poświęcony bohaterom zrywu narodowowyzwoleńczego upamiętniający ważne wydarzenie w historii Rzeczpospolitej obejrzały reprezentacje klas VII i VIII.