Podsumowanie działań „Bezpieczny pieszy”

435

Autor: KPP

Zakończyły się dwudniowe działania, podczas których policjanci garnizonu łódzkiego, w tym również z tomaszowskiej drogówki zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Okazało się, że sami piesi popełniają równie dużo wykroczeń co zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego, które bezpośrednio przekładają się na ich bezpieczeństwo na drodze.

W poniedziałek i wtorek, tj. 29 i 30 listopada 2021 roku, tomaszowscy policjanci brali udział w wojewódzkich działaniach „Bezpieczny Pieszy”. Akcja ukierunkowana była w głównej mierze na ogólnie pojęte bezpieczeństwo pieszych w rejonach dróg i przejść dla pieszych na terenie powiatu. Funkcjonariusze podczas wspomnianych działań ujawnili łącznie  54 wykroczenia w tym aż 11 popełnionych przez samych pieszych, którzy przekraczali jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle. Kolejnych 8 wykroczeń ujawnionych przez policjantów było popełnionych przez kierujących wobec pieszych ( nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych). Ponadto policjanci ujawnili, aż 30 przypadków przekraczania dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych i 5 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów, którzy razem z pieszymi stanowią niechronionych uczestników ruchu drogowego, najbardziej narażonych na skutki zdarzeń drogowych.

 Z uwagi na coraz trudniejsze warunki panujące na drodze i wcześnie zapadający zmierzch policjanci tomaszowskiej drogówki rozdawali pieszym elementy odblaskowe zwiększające ich widoczność, a co za tym idzie zwieszające ich bezpieczeństwie na drodze.

Tomaszowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, kolejny raz przypominają i apelują:

 Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do tych przepisów, lecz zdarzają się osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie.  Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo na kierowcach samochodów zapominając, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało widoczni na drodze.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. 

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych szczególnie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej.

Używanie odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym, to OBOWIĄZEK.

Używanie odblasków przez pieszych w mieście, to ROZSĄDNA KONIECZNOŚĆ.

29 i 30 listopada 2021 roku w województwie łódzkim zostały przeprowadzone działania pn. „Bezpieczny Pieszy” zmierzające do ograniczenia liczby ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ciągu tych dwóch dni policjanci ujawnili 1413 wykroczeń popełnionych przez uczestników ruchu drogowego, z czego 220 – przez kierujących pojazdami silnikowymi, 51 – przez rowerzystów, 335 – przez pieszych.

Podczas działań zwracano szczególną uwagę  na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Piesi w okresie zimowym są szczególnie narażeni

na zagrożenia płynące ze strony kierujących z uwagi na szybko zapadający zmrok oraz na niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych. Poza licznie prowadzonymi w ostatnim okresie czasu ww. przedsięwzięciami w dalszym ciągu apelujemy o bezwzględne przestrzeganie przepisów dot. poruszania się po drodze oraz stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych i właściwego oświetlenia przez rowerzystów.