ZUS przygotowany do obsługi programu Rodzina 500 plus

485

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia 500 plus tj. np. na dzieci, które dopiero się urodziły i nie miały wcześniej przyznanego świadczenia. Wnioski będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie 500 plus na nowy okres tj. od czerwca 2022 r., będzie można składać do ZUS od lutego przyszłego roku.

ZUS jest przygotowany do obsługi programu Rodzina 500 plus, przygotowania trwają od dłuższego czasu. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów, przykładem może być Polski Bon Turystyczny czy świadczenie 300 plus.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją, świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego